NOAPTEA GREIERILOR
Junimea Iaşi/2014
Ilustraţia identicǎ pentru volumele în limba românǎ şi francezǎ Oana HRUŞCĂ, pictor român

Cartea este versiunea în limba română a romanului La nuit des cigales, editat cu câţiva ani înainte în Franţa,  în limba franceză. Cititorul este antrenat într-un mediu ştiinţific de înalt nivel în care hărţuirea morală, acest fenomen insidios, contaminează din ce în ce mai frecvent societatea de azi.  Destinele Antoniei, al lui Bruno, Lea sau Ping-Pong ne antrenează în cele mai negre cotloane : drog, viol, crimă. Vieţile lor sunt privite printr-un caleidoscop care ne face să vedem şi faţete emoţionante şi colorate care se tranformă în adevărat mesaj optimist. Prietenia şi dragostea sunt încă, din fericire,  remedii posibile într-o societate invadată de cele mai rele fenomene sociale.  Ambele  romane (în limba română şi în limba franceză) poartă pe prima copertă aceiaşi ilustraţie, Comuniunea  realizată de tânăra pictoriță din Suceava, Oana HRIŞCĂ. In desenul ei personajele sunt atât de învălmășite și totodată întrepătrunse, precum sunt oamenii, sentimentele și acțiunile lor în viața de zi cu zi.
Din cronica semnatǎ de Brânduşa-Elena STEICIUC (profesor universitar de limbǎ şi literaturǎ francezǎ) : … Roman social, roman al identităților în derivă, roman-pledoarie pentru umanitate și solidaritate, Noaptea greierilor dovedește încă o dată acel talent deosebit al autoarei de a sonda ființa umană în profunzimile ei, așa cum remarca încă din anii ’90 Alexandru Husar. Intr-adevăr realismul balzacian cu care romanciera surprinde harta socială și umană a Franței contemporane, diverse fenomene de societate și, mai ales, gangrena drogului, fac din acest roman un document ce nu poate fi ignorat. Lăsându-se legănat în cântecul greierilor din final, cititorul poate totuși spera într-o lume mai bună și mai dreaptă.

Din cronica Prof. Dr. Corneliu NEAMŢU : ... Această carte, puternic ancorată în realitatea unor vremi apropiate nouă, marcate de violență, droguri și alienare, demonstrează , pe măsura parcurgerii ei, capacitatea autoarei de a distila și rafina substanțele complexe ale chimiei stărilor sufletești. Stăpânirea analizei psihologice, sprijinită permanent pe o tramă arhitectonică bine construită din idei și emoții, ca și luciditatea fierbinte, spațiu în care din loc în loc terenul este stabilizat de afectivitate, onestitate și dăruire, sunt jaloanele primordiale ale acestei cărți. Toate acestea dezvălue o bună cunoaștere a naturii umane cu bunele și relele ei. După opinia mea, carte are în afara multor altor calități și pe aceea, fundamentală, și anume că parcurgând-o cititorul poate spune:Da, și eu am gândit așa... Şi eu am trăit sau simțit asta, pentru că să nu uităm că o carte cu adevărat bună este cea în care noi, ca cititori, ne regăsim... La version française
LA NUIT DES CIGALES
Editions Thot Grenoble/2004

Le lecteur est entrainé dans un milieu scientifique de haut niveau où le harcèlement moral, phénomène insidieux, contamine de plus en plus notre société. Les destins d’Antonia, de Bruno, de Léa ou de Ping-Pong, nous plongent dans la noirceur de la vie : drogue, viol, meurtre. Ces vies sont regardées au travers d’un kaléidoscope qui révèle aussi leurs facettes émouvantes et colorées comme un message d’espoir. L’amitié et l’amour sont heureusement  des  remèdes encore possibles dans un monde envahi par  les pires phénomènes de la société.

Extrait de la chronique de Jacques ROGGERO (critique littéraire) :
 ... De CIORAN à IONESCO, de Virgil TĂNASE à Petru DIMITRIU […], si nous en avions le désir, il nous serait possible d’habiller des bibliothèques entières, tant les Roumains parviennent à offrir à la littérature une force vraie, une pensée puissante et quelque inclinations assez similaires aux nôtres. […]. En effet, dans cette  Nuit des cigales, Cornelia nous démontre, entre les lignes, qu’elle connaît le prix de chaque chose… Sa palette littéraire autant qu’humaine est largement ouverte. […] Cette femme est à la fois forte et douce ; et plus le talent, lui, est indéniable.

Extrait de presse de Martine GALIANO :
 Troisième ouvrage pour Cornelia mais premier en langue française, ça constitue une performance lorsqu’on connaît la perfidie de la langue de Molière et ses nombreux pièges que l’auteur a su déjouer, utilisant les mots avec lyrisme.
Cornelia avait à poser des choses assez terribles avec cette  Nuit des cigales  que le public a découvre dans son élégante jaquette bleu nuit ...