Dahu

NOUTATE

DAHU

(Povestiri pentru 24 seri)
312 pagini dintre care 6 ilustrate
Editată de grupul Muşatinii- Suceava
Lansarea  a avut loc la data de 8 octombrie 2021 la biblioteca I. G. Sbiera din Suceava
Se poate consulta în bibliotecile judeţene din Suceava, Iaşi, Cluj, Timişoara, Brăila
Disponibilă la autor la preţul de 20 € + 6 € (poştă)
          
           O legendă de origine celtă spune că în fauna alpină își duce viața secretă, alături de mufloni și capre negre, un discret frate de-al lor căruia, din cauza strădaniilor de adaptare la condițiile anevoioase de deplasare pe pante abrupte, i s-au scurtat două picioare laterale. Legendarul Dahu nu poate niciodată să se întoarcă din drumul său pentru că s-ar prăbuși de pe înălțimi însă înzestrat cu catalige, aşa cum a propus într-o amuzantă schiţă pictorul Gabrel Baban, îşi poate domina  semenii.

Volumul DAHU  este o antologie de proze scurte, ilustrată de artiștii plastici Gabrel Baban, Cristi Creangă, Cristina  Hreamătă-Macoveiciuc şi Oana Hrișcă, alcătuită din patru mari segmente totalizând 24 de texte, unele inedite, altele publicate anterior. Prima parte are ca matrice spațio-temporală România anilor întunecați ai comunismului  şi prezintă istorii tragice precum cea a bătrânei Ioana uitată 18 ani în închisorile comuniste, cea a unei fetiţe care moare într-un Ajun de Crăciun din lipsa medicamentului care ar fi putut-o salva sau munca obligatorie la culesul porumbului. In a doua secvenţă găsim în Casca de zbor şi Soultzmat povestiri din cele două războaie mondiale. Revoluţia română din 1989 îşi găseşte anticiparea în textul Hanorac albastru iar falsitatea ei în Bunavestire. Capitolul De cealaltă parte a fostei cortine de fier  îşi are esenţa în istoriile a trei românce din diaspora cu bucuriile şi frustrările ei, cu dorul neîncetat pentru iarba verde de acasă... In fine, partea a patra înmănunchiază  sub denumirea Ficţiuni şi realităţi  texte precum Parfum de frezia şi Hyperion care par de domeniul fantasticului cât şi realistele Culoarea lutului ars şi Imagini în oglinzi strâmbe. Volumul se încheie cu scurtul text imaginar Ecoul luminii, scris iniţial în limba franceză pentru expoziţia Pietre sacre realizată de pictorul gravor Marc Pessin, şi evocă parcursul autorului evadat din comunism.

Dar, indiferent de aparenţa lor reală sau fantastică, toate textele din volum pleacǎ de la fapte concrete, dizolvându-se apoi în ficţiuni.

Prof. univ. dr. Elena-Brânduşa Steiciuc : Cornelia Petrescu este un povestitor înnăscut, un povestitor cu mult miez, care ştie să găsească o tonalitatea potrivită şi un tempo alert pentru toate episoadele povestirilor sale... Ea  amestecă în doze egale comicul și tragicul, iar graiul moldav (n. b. : din unele povestiri) are farmecul poveștilor lui Creangă. In acelaşi timp știe să păstreze echilibrul între notația lucidă, observarea carteziană a realității și întâmplări mai mult sau mai puțin stranii... Având puternice rădăcini în pământul bucovinean, membră a Societăţii Scriitorilor Bucovineni, Cornelia Petrecu este un mediator şi un adevărat liant între două culturi : cea română şi cea franceză.

Alexandru-Ovidiu Vintilă, preşedintele Societăţii Scriitorilor Bucovineni : In proza din această carte Cornelia Petrescu îşi demonstrează puterea de a se confrunta cu viaţa. Uneori pe un ton eseistic, prozele autoarei sunt confesiunea unei voci care investighează autoscopic umanul, o realitate trăită deplin... Notabil este melanjul, controlat precis, de ficţiune şi realitate. De asemenea, aportul de livresc potenţează expresia unei proze uneori parabolice şi aforistice. In  fine, noua carte a scriitoarei Cornelia Petrescu are carnaţia necesară, substanţa care îi conferă acea însuşire esenţială de nu-şi lăsa indiferenţi cititorii.