Cercul lui Simion

CERCUL LUI SIMION
(246 pagini)
Junimea/Iaşi/2010
Ilustraţia copertei : Adrian Piticariu
Disponibila la autor 15 € sau Ebook Amazon 4,15€


O ficţiune care încearcă să ne iniţieze despre o altă lume ? O mărturie despre zbuciumata istorie a Bucovinei ? Un roman de dragoste şi mai ales de dor ?

Simona MODREANU (profesor, doctor, critic literar) : ...numele principalelor personaje feminine din Cercul lui Simion sunt construite în jurul rădăcinii „dor”: Isidora – Dora – Dorina – Teodora - Minodora – Alindora, toate alcătuind cercul iubirilor şi grijilor lui Simion. Dorurile merg, de altfel, mult mai departe şi mai adânc, împlântate în istoria sfâşierii istorice a Bucovinei... Nimic nu sună artificial, nimic nu pare improvizaţie pe seama unor documente sau mărturii străine, totul este perfect asimilat şi transfigurat în povestire, în precizia şi acurateţea dialogurilor, în trăirea asumată personal a unor drame cu adâncă încărcătură morală. Nimic tezist sau obositor. Dimpotrivă, Cornelia Petrescu, abia scăpată de jugul comunist şi limba de lemn obligatorie, se desfată în libertatea regăsită a cuvântului, dar cu decenţa şi delicateţea scriitorului care ştie ce responsabilitate majoră îi incumbă atunci când atacă asemenea subiecte.

Corneliu NEAMŢU (profesor universitar, doctor) : ...Cercul lui Simion nu este însă numai un roman, cum îl intitulează autoarea, ci şi o carte document. Pot spune că această carte constitue o reală SAGA românească a unor generaţii care au fost şi sunt. Ea este un apel împotriva resemnării, apel realizat cu mijloace artistice originale care aparţin unui real talent literar. Este în acelaşi timp un omagiu de suflet adus celor care s-au chinuit şi suferit în frumoasa dulce-amară şi sfâşiată Bucovină de-a lungul nefericitei istorii relativ recente… Cartea poartă o puternică amprentă feminină şi o interpretare a trăirilor, sentimentelor şi emoţiilor care, din fericire sau nefericire, scapă bărbaţilor…