Noaptea greierilor


NOAPTEA GREIERILOR
Junimea/ Iaşi/2014
(Traducere din limba franceză  de catre autor)
Ilustraţie Oana HRIŞCĂ
Epuizat, disponibil Ebook Amazon 3,17 €.


Cititorul este antrenat într-un mediu ştiinţific de înalt nivel în care hărţuirea morală, acest fenomen insidios, contaminează din ce în ce mai frecvent societatea de azi. Destinele Antoniei, al lui Bruno, Lea sau Ping-Pong ne antrenează în cele mai negre cotloane : drog, viol, crimă. Vieţile lor sunt privite printr-un caleidoscop care ne face să vedem şi faţete emoţionante şi colorate care se tranformă în adevărat mesaj optimist. Prietenia şi dragostea sunt încă, din fericire, remedii posibile într-o societate invadată de cele mai rele fenomene sociale.

Brânduşa-Elena STEICIUC (profesor universitar, critic literar) : …Roman social, roman al identităților în derivă, roman-pledoarie pentru umanitate și solidaritate, Noaptea greierilor dovedește încă o dată acel talent deosebit al autoarei de a sonda ființa umană în profunzimile ei, așa cum remarca încă din anii ’90 Alexandru Husar. Intr-adevăr realismul balzacian cu care romanciera surprinde harta socială și umană a Franței contemporane, diverse fenomene de societate și, mai ales, gangrena drogului, fac din acest roman un document ce nu poate fi ignorat...

Corneliu NEAMŢU (professor universitar, doctor) : ... Această carte, puternic ancorată în realitatea unor vremi apropiate nouă, marcate de violență, droguri și alienare, demonstrează , pe măsura parcurgerii ei, capacitatea autoarei de a distila și rafina substanțele complexe ale chimiei stărilor sufletești. Stăpânirea analizei psihologice, sprijinită permanent pe o tramă arhitectonică bine construită din idei și emoții, ca și luciditatea fierbinte, spațiu în care din loc în loc terenul este stabilizat de afectivitate, onestitate și dăruire, sunt jaloanele primordiale ale acestei cărți. Toate acestea dezvălue o bună cunoaștere a naturii umane cu bunele și relele ei. După opinia mea, cartea are în afara multor altor calități și pe aceea, fundamentală, și anume că parcurgând-o cititorul poate spune: Da, și eu am gândit așa... Şi eu am trăit sau simțit asta, pentru că să nu uităm că o carte cu adevărat bună este cea în care noi, ca cititori, ne regăsim...